Sammen skaper vi suksess

Et godt boligprosjekt skapes ved å sette sammen det beste teamet.
Vi er stolte av å presentere teamet bak Solnes Marina

BELIGGENHET HOLDING AS - UTBYGGER

Beliggenhet Holding er en eiendomsutvikler med mer enn 15 års erfaring som entreprenør, utvikler og utbygger. Siden 2004 har vi gjennomført og realisert mer enn 70 eiendomsprosjekter med mer enn 700 boenheter hovedsakelig i Oslo. I dag er vi en ren utvikler og utbygger med hovedfokus på større prosjekter på og ved knutepunktene på Østlandet.

Alle eiendommer er unike, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Vi er opptatt av å stedstilpasse eiendomsprosjektene våre slik at de harmonisk gjenspeiler lokal- og nærmiljøet. Beliggenhet Holding skal være, og er en markedsleder av nyskapende eiendomsprosjekter med spennende konsepter. Vi skal assosieres med kvalitet, gjennomføringsevne og forutsigbarhet.

Beliggenhet Holding har i 2021 mellom 420- 450 boliger og omtrent 2 000 kvm næringseiendom under utvikling. Den samlede eiendomsporteføljen har et potensial ferdig utviklet på ca. 45 000 kvm bolig- og næringseiendom med en samlet markedsverdi på ca. kr. 3 milliarder NOK.

STORM MARKETING - MARKEDSFØRING OG DESIGN

Storm Marketing AS er et fullservice markedsføringsbyrå til eiendomsbransjen i Norge og internasjonalt. Vi er en av svært få leverandører som kan levere hele markedsføringsprosessen fra konseptualisering til 3d animasjoner/ illustrasjoner, web løsninger, mobil applikasjoner, filmer og trykte arkedsmateriell. Storm Marketing AS er også det norske selskapet innen eiendomsmarkedsføring som er størst internasjonalt med kunder over hele verden.

Storm Marketing er stolte og takknemlige for mulighetene til å levere brand og markedsføringstjenester til Solnes Marina.

SANDS ved Stephan Frantzen

Solnes Marina konseptet er utarbeidet av arkitekten Stephan Frantzen, en nordmann som studerte arkitektur i København. Som nyutdannet reiste han til London og arbeidet for Arup Associates og videre til Riyadh i Saudi Arabia. Han kom tilbake til København og arbeidet for Henning Larsen - arkitekten bak det som i dag er NTNu Dragvoll - innen han startet sitt eget studio hvor han designet fem hotel ombygninger, et lydstudio og flere andre oppgaver.

Vandrelysten tok ham ut hvor han arbeidet i Hong Kong, London, New York og endelig til Dubai hvor han er gjesteprofessor på Ajman Universitet og driver SANDS Design Studio med prosjekter i Lagos og Dubai, henholdsvis et lukus leilighetstårn og en kjempevilla, i tillegg til Solnes Marina

ARCASA ARKITEKTER

Arcasa Arkitekter AS er et av de største arkitektkontorene i Oslo med 30 års erfaring innenfor komplekse, bolig, nærings- og byutviklingsprosjekter.

Kontoret består av en stab som er allsidig sammensatt både faglig og aldersmessig. Med erfarne medarbeidere sikres kvalitet og rutine. Samtidig slippes unge krefter frem for å sikre vitalitet og nytenkning.

Det er kontorets målsetning å ha en bredt sammensatt stab og kompetanse som sikrer at prosjektene kan føres fra analyse/idéfase gjennom de ulike faser til ferdige bygg.
Arcasa arkitekter er involvert i et bredt spekter av oppgaver av ulik størrelse og karakter og bidrar med spesialkompetanse som er helt sentral for verdiskapning i prosjektene.
Med rundt 70 medarbeidere har kontoret god kapasitet til gjennomføring av store komplekse oppgaver.

DNB EIENDOM

Dnb Eiendom er Norges største prosjektmegler og har spesialkompetanse innen kjøp og salg av nye boliger.

Avd. Vestfold med hovedkontor i Tønsberg, har erfarne meglere med lokalkunnskap, høy faglig kompetanse og Norges største bank i ryggen som følger opp gjennom hele prosessen.

Markedsansvarlig/Prosjektmegler Lill-Iren Barth har over 20 års fartstid i bransjen, og god erfaring med alle typer utbyggingsprosjekter.